Profil zadavatele: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
  • IČO: 70631760
  • Adresa:
    Kosmonautů 2218/13
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_155.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení