Profil zadavatele: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
  • IČO: 70978336
  • Adresa:
    Březinova 1383/52
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_156.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-021920

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky vybavení pro ZŠ Březinova
nadlimitní Hodnocení 08.11.2023 14.12.2023 10:00
Zajištění ubytování a stravování v rámci akce z FKSP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.06.2023 05.06.2023 08:00
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA – DODÁVKA UČEBNÍCH POMŮCEK
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2020 14.08.2020 10:00
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA - DODÁVKA ICT A VNITŘNÍ KONEKTIVITY
podlimitní Zadáno 16.04.2020 13.05.2020 10:30
REVITALIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ BŘEZINOVA - DODÁVKA NÁBYTKU A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE
podlimitní Zadáno 16.04.2020 20.05.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016