Profil zadavatele: Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace
  • IČO: 70631778
  • Adresa:
    Srbská 450/2
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_161.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-021370

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Mobilní učebna pro podporu talentů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.01.2018 08.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016