Profil zadavatele: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
  • IČO: 70631786
  • Adresa:
    Šeříková 682/33
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_162.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení