Profil zadavatele: Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace
  • IČO: 75029839
  • Adresa:
    Staňkova 156/33
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_163.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-022587

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení