Profil zadavatele: Mateřská škola Ostrava - Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Ostrava - Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace
  • IČO: 75029880
  • Adresa:
    Aloise Gavlase 182/12a
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_168.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-021254

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení