Profil zadavatele: Mateřská škola Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace
  • IČO: 75029821
  • Adresa:
    Františka Formana 251/13
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_169.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-021749

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení