Profil zadavatele: Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace

  • Název: Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace
  • IČO: 08238359
  • Adresa:
    Odborářská 677/72
    70030 Ostrava
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_1780.html
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.ovajih.cz/profile_display_1780.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení