Veřejná zakázka: VZ 23.19 Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1368
Systémové číslo VZ: P19V00000106
Evidenční číslo zadavatele: VZ 23.19
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 12.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 23.19 Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh“, spočívající ve výměně stávající keramické dlažby v jídelně základní školy za dlažbu novou, včetně souvisejících stavebních úprav, tedy odstranění stávajících keramických obkladů a jejich nahrazení obklady novými. Horní ukončení navrhovaných obkladů bude stavebně zapraveno přeštukováním a veškeré plochy nad obklady budou opatřeny novou výmalbou. Stávající koncové prvky na stěnách, dotčené stavební úpravou, budou řešeny formou demontáž/montáž, nebo výměnou za nový prvek.
Projektová dokumentace byla zpracovaná Ing. Václavem Šimkem, IČ: 01944568, zpracovaná v 12/2018.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 968 912 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky