Veřejná zakázka: VZ 23.19 Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 1368
Systémové číslo VZ: P19V00000106
Evidenční číslo zadavatele: VZ 23.19
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 12.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 23.19 Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh“, spočívající ve výměně stávající keramické dlažby v jídelně základní školy za dlažbu novou, včetně souvisejících stavebních úprav, tedy odstranění stávajících keramických obkladů a jejich nahrazení obklady novými. Horní ukončení navrhovaných obkladů bude stavebně zapraveno přeštukováním a veškeré plochy nad obklady budou opatřeny novou výmalbou. Stávající koncové prvky na stěnách, dotčené stavební úpravou, budou řešeny formou demontáž/montáž, nebo výměnou za nový prvek.
Projektová dokumentace byla zpracovaná Ing. Václavem Šimkem, IČ: 01944568, zpracovaná v 12/2018.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 968 912 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy