Veřejná zakázka: VZ 31.19 „Výměna oken a vstupních dveří spojovací chodby objektu na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1404
Systémové číslo VZ: P19V00000142
Evidenční číslo zadavatele: VZ 31.19
Datum zahájení: 21.03.2019
Nabídku podat do: 04.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 31.19 „Výměna oken a vstupních dveří spojovací chodby objektu na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna oken a vstupních dveří spojovací chodby objektu na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh" spočívající ve vybourání původních oken a kovových vstupních stěn s dveřmi a osazení nových plastových oken a hliníkových vstupních stěn s dveřmi ve spojovací chodbě a vybourání stávajících vnitřních kovových stěn s dveřmi a osazení nových hliníkových stěn s dveřmi ve vestibulu objektu na ul. Horymírova 3054/121, Ostrava-Zábřeh, výměna vnějších a vnitřních parapetů, opravy zasažených omítek a maleb a související práce dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jaromírem Provazníkem, IČO: 15499341 v 02/2019.

Po dobu realizace prací nebude přerušen provoz v objektu.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 391 511 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky