Veřejná zakázka: VZ 37.19 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 1. etapa”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1461
Systémové číslo VZ: P19V00000199
Datum zahájení: 26.04.2019
Nabídku podat do: 20.05.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 37.19 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 1. etapa”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 1. etapa” spočívající v provedení výměny stávajících podlahových krytin v chodbách a části učeben, výměně vnitřních dveří vč. nátěru stávajících zárubní a provedení s tím související zednických a malířských prací, dle projektové dokumentace zpracované společností wamp in, s.r.o., se sídlem Slavníkovců 449/15a), Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25358928 v 03/2019 pod zakázkovým číslem VII/2019.
Po dobu realizace bude částečně přerušen provoz na předmětu díla.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 291 701 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy