Veřejná zakázka: VZ 28.19 Odstranění podzemní stavby na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1629
Systémové číslo: P19V00000367
Evidenční číslo zadavatele: VZ 28.19
Datum zahájení: 18.07.2019
Nabídku podat do: 31.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 28.19 Odstranění podzemní stavby na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Odstranění podzemní stavby na pozemku p.č. 1237/3, k.ú. Zábřeh nad Odrou“ spočívající v odstranění stávající podzemní stavby (zděné, betonové), která je v zatravněné ploše, v zastavěném území, dle projektové dokumentace zpracované VS projekt s.r.o., Na Obvodu 45, 703 00 Ostrava, IČO: 25385054, v 02/2018 pod zakázkovým číslem 18/005.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 841 322 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky