Veřejná zakázka: VZ 115.19 „Dodávka sedacího nábytku v roce 2020-2021”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1962
Systémové číslo: P19V00000700
Evidenční číslo zadavatele: VZ 115.19
Datum zahájení: 28.11.2019
Nabídku podat do: 17.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 115.19 „Dodávka sedacího nábytku v roce 2020-2021”
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu na administraci.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dva roky s jedním prodávajícím spočívající v zajištění dodávky sedacího nábytku podle potřeby zadavatele.
Předpokládané požadované množství položek (vč. jejich technické specifikace), které mají být dodavatelem dodány na základě požadavků zadavatele, je uvedeno v Příloze č. 1 této výzvy.
Plnění rámcové kupní smlouvy není podmíněno jakýmkoli minimálním odběrem, zadavatel bude na základě rámcové kupní smlouvy objednávat konkrétně definovaný sedací nábytek vzhledem ke svým aktuálním a skutečným potřebám formou dílčích plnění vždy na základě konkrétní písemné objednávky zadavatele.
Dodávky budou kupujícímu dodávány v průběhu období ode dne účinnosti smlouvy do vyčerpání finančního limitu do 330.000,00 Kč bez DPH nebo do uplynutí doby do 31. 12. 2021 podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky