Veřejná zakázka: VZ 07.20 „Přírodní zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočetˮ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2188
Systémové číslo: P20V00000161
Evidenční číslo zadavatele: VZ 07.20
Datum zahájení: 19.03.2020
Nabídku podat do: 15.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 07.20 „Přírodní zahrada nejen pro děti H1 – Participativní rozpočetˮ
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo a odborné vedení realizace díla, na provedení a zajištění dodávky a souvisejících prací, úprav a vybudování zahrady v přírodním stylu při základní škole Provaznická 64, Ostrava-Hrabůvka. V rámci této veřejné zakázky bude realizováno šest stavebních souborů (Motýlí svět, Hmatový chodník, Ptačí svět, Bylinkový svět, Výsadba u skleníku, Výsadba u vyvýšených záhonů).
Součástí plnění je dodávka spojená s výrobou, vybudováním a instalací vzdělávacích prvků, terénních úprav, výsadbou stromů, keřů a souvisejících prací v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Galinou Slívovou, IČO: 05821932, z 1/2020.

Zadavatel účastníky upozorňuje, že práce musí být skloubeny s provozem v prostorách školní zahrady, která je v rámci otevírací doby přístupná veřejnosti (uveřejněno na místě samém).

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 446 280 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy