Veřejná zakázka: VZ 09.20 „Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2189
Systémové číslo: P20V00000162
Evidenční číslo zadavatele: VZ 09.20
Datum zahájení: 19.03.2020
Nabídku podat do: 22.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 09.20 „Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Modernizace školní jídelny a kuchyně – výdej při ZŠ Provaznická“ spočívající v provedení stavebních úprav části výdejny školní kuchyně a udržovacích prácích na objektu. Součástí stavby jsou nové rozvody elektroinstalace uvnitř objektu za elektroměrem, částečné rozvody ZTI a dodávka zařízení kuchyně, dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří wamp in, s.r.o., IČO 253 58 928 v srpnu/2019 pod zakázkovým číslem V/19.

Vzhledem k tomu, že objekt přímo sousedí s prostory využívanými odborem sociální péče, oddělením sociálně-právní ochrany dětí, musí veškeré bourací práce probíhat mimo úřední hodiny tohoto pracoviště.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 471 074 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy