Veřejná zakázka: VZ 24.20 Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 2273
Systémové číslo: P20V00000246
Evidenční číslo zadavatele: VZ 24.20
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-018835
Datum zahájení: 01.06.2020
Nabídku podat do: 21.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 24.20 Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové”.
Realizace spočívá v řešení nevyhovujícího technického stavu místní komunikace, stávajícího parkoviště a chodníků. Součástí stavby je přeložení vedení kabelů veřejného osvětlení. Podrobná specifikace této veřejné zakázky viz Technická zpráva, projektové dokumentace zpracované Ing. Romanem Fildánem, IČO: 75379007, datum 11/2018 Akce: „Regenerace sídliště Hrabůvka – 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové, parcela č. 304/2 a č. 311/33“, která je součástí zadávací dokumentace.Tato zakázka je částečně hrazená ze Státního fondu rozvoje bydlení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 501 624 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy