Veřejná zakázka: VZ 36.20 Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava – Bělský Les; víceúčelové hřiště

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 2324
Systémové číslo: P20V00000297
Evidenční číslo zadavatele: VZ 36.20
Datum zahájení: 18.06.2020
Nabídku podat do: 30.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 36.20 Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava – Bělský Les; víceúčelové hřiště
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava – Bělský Les; víceúčelové hřiště“ spočívající v rekonstrukci stávající sportovní plochy a vybudování víceúčelového hřiště s umělým sportovním povrchem dle projektové dokumentace zpracované projekční organizací PITTER DESIGN, s.r.o., IČO: 25275291 v Pardubicích /2016.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 132 232 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy