Veřejná zakázka: VZ 70.21 Oprava rozvodu el. silnoproudu v objektu Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3139
Systémové číslo: P21V00000448
Evidenční číslo zadavatele: VZ 70.21
Datum zahájení: 15.07.2021
Nabídku podat do: 02.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 70.21 Oprava rozvodu el. silnoproudu v objektu Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava rozvodů el. silnoproudu v objektu Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka“ spočívající v provedení opravy rozvodů el. silnoproudu – provedení opravy hl. rozvodů silnoproudu a přezbrojení či výměna el. rozvaděčů, oprava stávající motorické instalace pro zařízení kuchyně, oprava stávajícího uzemnění a ochranného pospojování, stavební výpomoc (dílčí opravy omítek, obkladů a malby) a práce s tím související, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Zdeňkem Novákem, IČO: 42071887, v 04/2021.

Po dobu realizace prací nebude přerušen provoz v objektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 581 571 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky