Veřejná zakázka: VZ 71.21 Oprava vstupního schodiště do pavilónu I. a pavilónu tělocvičny objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 3140
Systémové číslo: P21V00000449
Evidenční číslo zadavatele: VZ 71.21
Datum zahájení: 16.07.2021
Nabídku podat do: 02.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 71.21 Oprava vstupního schodiště do pavilónu I. a pavilónu tělocvičny objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava vstupního schodiště do pavilónu I. a pavilónu tělocvičny objektu 29. dubna 259/33, Ostrava-Výškovice” spočívající ve vybourání stávajících konstrukcí, provedení nových konstrukcí, provedená nové povrchové úpravy schodišť, výměny zábradlí včetně provedení souvisejících stavebních prací v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností BYVAST pro s.r.o., IČO: 27848183 v 03/2021.

Po dobu realizace prací nebude přerušen provoz v objektu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 481 782 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy