Veřejná zakázka: VZ 74.21 MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení a chodníků vč. vybudování přírodní zahrady

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3148
Systémové číslo: P21V00000457
Evidenční číslo zadavatele: VZ 74.21
Datum zahájení: 16.07.2021
Nabídku podat do: 02.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 74.21 MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení a chodníků vč. vybudování přírodní zahrady
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „MŠ Tylova 37, Ostrava-Zábřeh – oprava oplocení a chodníků vč. vybudování přírodní zahrady“ spočívající v opravě areálového oplocení mateřské školy a nahrazení asfaltových chodníků zámkovou dlažbou. Dále budou na zahradě mateřské školy provedeny úpravy stávajících zpevněných ploch, terénní úpravy, výsadba zeleně, dodávka a montáž herních prvků a hřiště z EPDM povrchu, vše dle projektových dokumentací zpracovaných ČOS exim, s.r.o., IČO: 47237287 v 11/2020 a CHCI-DŮM s.r.o., IČO: 03886964 v 11/2019.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 809 319 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky