Veřejná zakázka: VZ 01.22 Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlahy v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy kuchyněk v MŠ Šponarova 16, Ostrava – Hrabůvka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3583
Systémové číslo: P22V00000049
Evidenční číslo zadavatele: VZ 01.22
Datum zahájení: 18.01.2022
Nabídku podat do: 01.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 01.22 Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlahy v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy kuchyněk v MŠ Šponarova 16, Ostrava – Hrabůvka“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Oprava podlahy v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy kuchyněk v MŠ Šponarova 16, Ostrava – Hrabůvka“ spočívající jednak v opravě podlahy v místnostech nepodsklepené části budovy, které jsou zavlhlé a z dosavadního šetření vyplývá chybná skladba podlahové konstrukce, a dále o celkovou opravu 4 přípravných kuchyněk u jednotlivých oddělení.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu:
- zjištění a posouzení stávajícího stavu zavlhlé podlahy v místnostech nepodsklepené části budovy a navržení opravy či výměny celé podlahové konstrukce v oddělení Sluníčko, které zahrnuje místnost třídy s přilehlým úložným prostorem, šatnu a přilehlou přípravnou kuchyňku, včetně výmalby místností, výměny zárubní, prahů, dveří, úpravy ústředního topení a nových šatních boxů pro děti,
- celková oprava 4 přípravných kuchyněk u jednotlivých oddělení a propojovací chodbičky v 1.NP podsklepené části budovy (tj. úpravy povrchů, výměny obkladů, podlahové krytiny, zárubní, dveří, prahů atd.) včetně výměny rozvodů vody, kanalizace, úpravy ústředního topení, a také včetně jejich nové výbavy a zařízení podle potřeb provozu MŠ,
- výkaz výměr a rozpočet bude rozdělený na 2 části – oprava podlahy v místnostech nepodsklepené části budovy a celková oprava přípravných kuchyněk,
- vše bude navrženo dle platných hygienických norem,
- součástí projektové dokumentace bude zajištění kladných vyjádření s dotčenými orgány (KHS, HZS atd.) popř. se správci inženýrských sítí apod..

Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni potřebné pro provádění stavby nebo její části (DPS) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Součástí termínu realizace dle čl. III odst. 1 návrhu smlouvy o dílo bude zpracování PD včetně průzkumných prací, inženýrská činnost a doba vyhrazená pro předání a převzetí díla uvedená v čl. III. bod 2 závazného návrhu smlouvy o dílo. Podrobněji viz vzor závazného návrhu smlouvy o dílo v příloze č. 2 této výzvy.
Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 99 173 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky