Veřejná zakázka: VZ 05.22 „Výměna 2 ks jídelních výtahů v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava - Hrabůvka“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3585
Systémové číslo: P22V00000051
Evidenční číslo zadavatele: vz 05.22
Datum zahájení: 18.01.2022
Nabídku podat do: 04.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 05.22 „Výměna 2 ks jídelních výtahů v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava - Hrabůvka“
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna 2 ks jídelních výtahů v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava – Hrabůvka“, spočívající v demontáži 2 ks původních výtahů vč. veškeré technologie spojené se stávajícími výtahy, a to jak v šachtách, tak ve strojovnách a nahrazení novými výtahy ve stávajících výtahových šachtách, včetně výměny šachetních dveří, opravy omítek a výmalby výtahových šachet a strojoven, v rozsahu podrobné specifikace každého jednotlivého výtahu. Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými normami.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.
Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 574 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky