Veřejná zakázka: VZ 55.22 Komplexní zajištění celodenní ostrahy bytového domu Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 3968
Systémové číslo: P22V00000434
Evidenční číslo zadavatele: VZ 55.22
Datum zahájení: 04.08.2022
Nabídku podat do: 17.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 55.22 Komplexní zajištění celodenní ostrahy bytového domu Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy na komplexní zajištění celodenní ostrahy objektu Bytového seniorského domu Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu, vč. recepčních služeb, spočívající v celodenní vnitřní i vnější fyzické ostraze objektu, vč. zajištění recepčních služeb a provozu vrátnice, dle smlouvy o poskytování služeb ostrahy majetku, specifikované v příloze č. 2, této výzvy.

Závazek dodavatele zajistit služby ostrahy v sobě zahrnuje zejména:
• vnitřní a vnější strážní službu objektu, jakož i v něm nacházejících se věcí movitých, spojenou s fyzickou ostrahou, kontrolní činností a bezpečnostním dohledem,
• řešení mimořádných událostí,
• zajištění stanovených bezpečnostních a režimových opatření na vstupech do objektu,
• poskytování informací objednateli o mimořádných událostech a o průběhu služeb ostrahy,
• zajištění součinnosti s policií, městskou policií a složkami integrovaného záchranného sboru,
• hlášení havarijních událostí,
• evidenci návštěv a zajištění bezpečného ukládání a zapůjčování klíčů od společných prostor,
• správu evidence (vedení „Knihy služebních a mimořádných událostí“, „Knihy návštěv“, „Knihy zápůjček klíčů“),
• pomoc invalidním osobám při vstupu do objektu včetně obsluhy plošiny pro invalidy,
• sledování a vyhodnocování scén snímaných kamerovým systémem a neprodlené reagování na mimořádné události,
• dohled nad dodržováním právních předpisů a domovního řádu.
Bližší specifikace jednotlivých činností je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy