Veřejná zakázka: VZ 74.22 Výměna písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích ve správě městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2023-2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4120
Systémové číslo: P22V00000587
Evidenční číslo zadavatele: VZ 74.22
Spisová značka: S-JIH/104451/22
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.11.2022
Nabídku podat do: 28.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 74.22 Výměna písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích ve správě městského obvodu Ostrava-Jih v roce 2023-2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření rámcové smlouvy o dílo spočívající ve vývozu starého písku z pískoviště, vyčištění písku (v případě nutnosti také desinfekce), návoz čistého písku a uložení písku (urovnání písku do roviny) ve vybraných pískovištích na území městského obvodu Ostrava-Jih a všechny související práce v roce 2023 - 2024. Starý písek v pískovištích bude odvezen a zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Navezený písek musí splňovat limity dle Vyhlášky č. 568/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů. V pískovištích bude uložen nový praný říční písek bez prachových nebo jílových částic frakce 0,2 – 4 mm. Dodaný písek bude rovnoměrně rozprostřen tak, aby hloubka písku byla minimálně 20 cm. Písek doplněný na pískoviště musí být certifikovaný, certifikát bude předložen před zahájením prací. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy