Veřejná zakázka: VZ 82.22 Oprava oplocení u MŠ Staňkova v Ostravě-Výškovicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4160
Systémové číslo: P22V00000627
Evidenční číslo zadavatele: VZ 82.22
Spisová značka: S-JIH/111612/22
Datum zahájení: 24.11.2022
Nabídku podat do: 09.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 82.22 Oprava oplocení u MŠ Staňkova v Ostravě-Výškovicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava oplocení u MŠ Staňkova v Ostravě-Výškovicích“ spočívající ve výměně stávajícího oplocení kolem Mateřské školy, ul. Staňkova 33 v Ostravě-Výškovicích (na pozemku parc. č. st. 740/20 k.ú. Výškovice u Ostravy).
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro provádění stavby:
„Oprava plotu u MŠ Staňkova“ zpracované společností Ing. Vladimír Slonka, IČO 11193841, datum květen 2021.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Předpokládaná doba plnění: 4/2023 – 6/2023.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 809 917 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky