Veřejná zakázka: VZ 82.22 Oprava oplocení u MŠ Staňkova v Ostravě-Výškovicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4160
Systémové číslo: P22V00000627
Evidenční číslo zadavatele: VZ 82.22
Spisová značka: S-JIH/111612/22
Datum zahájení: 24.11.2022
Nabídku podat do: 09.12.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 82.22 Oprava oplocení u MŠ Staňkova v Ostravě-Výškovicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava oplocení u MŠ Staňkova v Ostravě-Výškovicích“ spočívající ve výměně stávajícího oplocení kolem Mateřské školy, ul. Staňkova 33 v Ostravě-Výškovicích (na pozemku parc. č. st. 740/20 k.ú. Výškovice u Ostravy).
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro provádění stavby:
„Oprava plotu u MŠ Staňkova“ zpracované společností Ing. Vladimír Slonka, IČO 11193841, datum květen 2021.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Předpokládaná doba plnění: 4/2023 – 6/2023.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 809 917 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy