Veřejná zakázka: VZ 17.23 Výměna 1ks nákladní plošiny vč. nutných stavebních úprav v objektu MŠ Mitušova 90, Ostrava - Hrabůvka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4365
Systémové číslo: P23V00000141
Evidenční číslo zadavatele: VZ 17.23
Spisová značka: S-JIH/025748/23 (uzavřeno)
Datum zahájení: 02.03.2023
Nabídku podat do: 17.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 17.23 Výměna 1ks nákladní plošiny vč. nutných stavebních úprav v objektu MŠ Mitušova 90, Ostrava - Hrabůvka
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem na realizaci výměny 1ks nákladní plošiny vč. nutných stavebních úprav v objektu MŠ Mitušova 90 v Ostravě-Hrabůvce a na odborném vedení realizace stavby, vč. zpracování projektové dokumentace. Samotná realizace díla proběhne ve dvou etapách v souladu s platnými normami. Součástí dodávky je doprava, montáž, komplexní vyzkoušení, uvedení do provozu a záruční servis po dobu záruky.
Realizace veřejné zakázky zahrnuje:

A) Etapa I – zpracování projektové dokumentace pro zadání stavebních a montážních prací (určující stavbu v technických, ekonomických odbornostech, vymezujících hmotové, materiálové, stavebně–technické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost) včetně zajištění inženýrské činnosti a včetně soupisu prací – podklad pro fakturaci realizovaného díla,

B) Etapa II – realizace stavby (demontáž stávající nákladní plošiny, dodání a výměna nákladní plošiny do stávající výtahové šachty, vč. souvisejících stavebních prací).

Podrobná specifikace veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Předpokládaná doba plnění: 04/2023 – 08/2023

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 619 834 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz) prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky