Veřejná zakázka: VZ 44.23 „Stavební práce v parkovacím objektu PO 01 na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4548
Systémové číslo: P23V00000325
Evidenční číslo zadavatele: 44.23
Spisová značka: S-JIH/059955/23 (uzavřeno)
Datum zahájení: 08.06.2023
Nabídku podat do: 23.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 44.23 „Stavební práce v parkovacím objektu PO 01 na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Stavební práce v parkovacím objektu PO 01 na ul. Fr. Formana, Ostrava-Dubina”, spočívající v provedení opravy omítek stěn, sloupů, provedení sanace obnažených výztuží, oprava vápenného pačoku stropů, nátěry konstrukcí a malování včetně nového očíslování parkovacích míst a provedení souvisejících prací v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností Projekt 2010, s. r. o., IČO: 48391531, v 11/2022, pod zakázkovým číslem: 52081.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 126 531 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky