Veřejná zakázka: VZ 33.23 Výměna stávajícího zařízení EPS v bytovém domě Horní 3033/102 v Ostravě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4580
Systémové číslo: P23V00000357
Evidenční číslo zadavatele: VZ 33.23
Spisová značka: S-JIH/065042/23 (uzavřeno)
Datum zahájení: 22.06.2023
Nabídku podat do: 11.07.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 33.23 Výměna stávajícího zařízení EPS v bytovém domě Horní 3033/102 v Ostravě
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení stavby „Výměna stávajícího zařízení EPS v bytovém domě Horní 3033/102 v Ostravě” spočívající ve výměně zařízení elektrické požární signalizace (EPS) podle realizační dokumentace stavby, následné realizaci díla a uzavření servisní smlouvy na dobu neurčitou na zajištění servisní údržby, pravidelných kontrol a revizí EPS dle normy ČSN 34 2710. Po dobu realizace prací nebude v objektu přerušen provoz.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 832 516 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky