Veřejná zakázka: VZ 54.23 Komplexní zajištění celodenní ostrahy bytového domu Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4617
Systémové číslo: P23V00000394
Evidenční číslo zadavatele: VZ 54.23
Spisová značka: S-JIH/071315/23
Datum zahájení: 13.07.2023
Nabídku podat do: 28.07.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 54.23 Komplexní zajištění celodenní ostrahy bytového domu Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy na komplexní zajištění celodenní ostrahy objektu bytového seniorského domu Čujkovova 1718/29 v Ostravě-Zábřehu, spočívající v celodenní vnitřní i vnější fyzické ostraze objektu, vč. provozu vrátnice s recepčními službami, dle smlouvy o poskytování služeb ostrahy majetku, specifikované v příloze č. 2, této výzvy.

Závazek dodavatele zajistit služby ostrahy v sobě zahrnuje zejména:
• vnitřní a vnější strážní službu objektu, jakož i v něm nacházejících se věcí movitých, spojenou s fyzickou ostrahou, kontrolní činností a bezpečnostním dohledem,
• zajištění stanovených bezpečnostních a režimových opatření na vstupech do objektu,
• poskytování informací objednateli o mimořádných událostech a o průběhu služeb ostrahy,
• zajištění součinnosti s policií, městskou policií a ostatními složkami integrovaného záchranného systému,
• hlášení havarijních událostí,
• řešení mimořádných událostí,
• evidenci návštěv a zajištění bezpečného ukládání a zapůjčování klíčů od společných prostor,
• správu evidence (vedení „Knihy služebních a mimořádných událostí“, „Knihy návštěv“, „Knihy zápůjček klíčů“),
• pomoc invalidním osobám při vstupu do objektu, včetně obsluhy plošiny pro invalidy,
• sledování a vyhodnocování kamerových záznamů a neprodlené reagování na mimořádné události,
• dohled nad dodržováním právních předpisů a domovního řádu.
Bližší specifikace jednotlivých činností je uvedena v příloze č. 1 smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 608 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky