Veřejná zakázka: VZ 93.23 Rekonstrukce multifunkčního hřiště, ZŠ Kosmonautů 13

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4922
Systémové číslo: P23V00000699
Evidenční číslo zadavatele: VZ 93.23
Spisová značka: S-JIH/128362/23
Datum zahájení: 21.12.2023
Nabídku podat do: 09.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 93.23 Rekonstrukce multifunkčního hřiště, ZŠ Kosmonautů 13
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Rekonstrukce multifunkčního hřiště, ZŠ Kosmonautů 13“ spočívající v odstranění stávajícího antukového hřiště a novostavbu nového multifunkčního hřiště v místě původního, s posunutím o cca 4m, které se budou provádět dle projektové dokumentace zpracované společností: FAKO, spol. s r.o., IČO: 18188711, datum 02/2019, akce: „Oprava multifunkčního hřiště - ZŠ Kosmonautů 13“.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. Veřejná zakázka bude realizována na parcele č. 654/72, k.ú. Zábřeh nad Odrou.
Předpokládaná doba plnění: 3/2024 - 6/2024.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka (podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky