Veřejná zakázka: VZ 91.23 „Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců, p.p.č. 654/27“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4925
Systémové číslo: P23V00000702
Evidenční číslo zadavatele: VZ 91.23
Spisová značka: S-JIH/128251/23
Datum zahájení: 21.12.2023
Nabídku podat do: 05.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 91.23 „Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců, p.p.č. 654/27“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců, p.p.č. 654/27“ spočívající ve vybudování nových podélných parkovacích stání na ulici Krasnoarmejců. Realizace parkoviště objektu SO 01 a zpevněné plochy bude prováděna po etapách, po kompletním dokončení jedné strany parkovacích stání poté bude následovat druhá strana a to z důvodu zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel (viz. příloha projektové dokumentace - Stanovisko PČR). Dílo bude realizováno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavolom Liptákem, IČO:01081608, datum 09/2019, pod zakázkovým číslem: 201915.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 290 083 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky