Veřejná zakázka: VZ 10.24 Provádění výměny plynových a kombinovaných sporáků, plynových varných desek v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5034
Systémové číslo: P24V00000094
Evidenční číslo zadavatele: VZ 10.24
Spisová značka: S-JIH/015337/24
Datum zahájení: 08.02.2024
Nabídku podat do: 20.02.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 10.24 Provádění výměny plynových a kombinovaných sporáků, plynových varných desek v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem smlouvy je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem této veřejné zakázky na průběžné zajišťování neodkladné drobné údržby, provádění klempířských prací v bytových domech v majetku statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, např.:
- demontáž, odvoz a likvidace starého spotřebiče (plynového sporáku) a dodávka a montáž nového plynového sporáku,
- demontáž, odvoz a likvidace starého spotřebiče (sporáku, varné desky) a dodávka a montáž nové plynové varné desky,
- demontáž, odvoz a likvidace starého spotřebiče (sporáku, varné desky) a dodávka a montáž nového kombinovaného sporáku,
- demontáž, odvoz a likvidace starého kulového kohoutu a dodávka a montáž nového kulového kohoutu 1/2“ (rovný, rohový),
- demontáž, odvoz a likvidace staré plynové připojovací hadice a dodávka a montáž nové plynové připojovací hadice do délky 2 m,
- úklid místa plnění díla
- kontrola těsnosti v souladu s platnou legislativou (zapsaná v montážním listu).

Lhůtu plnění díla stanovuje zadavatel na celý rozsah předmětu díla, a to do 31.12.2025 nebo do dosažení maximální výše celkového plnění smlouvy 1,7 mil. Kč bez DPH, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky