Veřejná zakázka: VZ 21.24 Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 5103
Systémové číslo: P24V00000163
Evidenční číslo zadavatele: VZ 21.24
Spisová značka: S-JIH/027825/24
Datum zahájení: 08.03.2024
Nabídku podat do: 19.03.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 21.24 Koordinátor BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření příkazní rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi u staveb realizovaných Mob Ostrava-Jih, podle zákona č. 309/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka (podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy