Veřejná zakázka: VZ 35.24 Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka – III. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 5213
Systémové číslo: P24V00000273
Evidenční číslo zadavatele: VZ 35.24
Spisová značka: S-JIH/050985/24
Datum zahájení: 09.05.2024
Nabídku podat do: 27.05.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 35.24 Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka – III. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka – III. etapa“ spočívající v provedení výměny oken a nadsvětlíků dveří v části dilatačního celku H a s tím souvisejících prací, dle projektové dokumentace zpracované společností PROJEKTY STATIKA s.r.o., IČO: 28605543, v 02/2024.
Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy. Účastník bude odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
Po dobu realizací prací nebude přerušen provoz v objektu.
Předpokládaná doba plnění: 08/2024 – 10/2024.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 692 054 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele Horní 791/3 700 30 Ostrava-Hrabůvka (podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy