Veřejná zakázka: VZ 80.17 Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 75
Systémové číslo VZ: P17V00000076
Evidenční číslo zadavatele: VZ 80.17
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-032345
Datum zahájení: 28.07.2017
Nabídku podat do: 23.08.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 80.17 Oprava chodníků v Ostravě-Výškovicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části.

Stručný popis předmětu:
Stávající kryt chodníků z litého asfaltu popř. z asfaltového betonu bude odstraněn. Pod krytem chodníku se nachází podkladní vrstva z prostého betonu, která bude ponechána. Lokální vady na podkladní vrstvě budou vyspraveny. Trhliny na betonové desce budou v nezbytné míře sanovány.
Povrch nového chodníku bude z ACO 8 tl. 4 cm, popř. ze zámkové dlažby. Styčné spáry asfaltových ploch budou zality modifikovanou asfaltovou zálivkou. V místech, kde je přechod pro chodce či místo pro přecházení, bude provedena úprava chodníku tak, aby vyhovovala vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Skladba chodníku ze zámkové dlažby bude následující: zámková dlažba tl. 60 mm, lože fr. 0/4 tl. 30 mm, ŠD 0/32 tl. 200 mm. Zámková dlažba bude stejného typu a barvy jako dlažba, na kterou bude navazovat, v ostatních případech požadujeme dlažbu barvy šedé, typu kost.
Poškozené obrubníky nebo obrubníky, které nebudou v niveletě chodníku (propadnuté, vyvrácené apod.) či budou zcela chybět, se doplní a usadí do správné polohy. Materiálově budou opět navazovat na již osazené obrubníky.
Terénní schodiště, která jsou poškozená, se zrekonstruují. Zrekonstruovaná schodiště budou ze zámkové dlažby tl. 6 cm (viz skladba chodníku), která bude uložena mezi betonové obrubníky tl. 10 cm. Tam, kde to šířka stávajícího schodiště dovolí, budou zřízeny rampy pro kočárky. Schodiště se doplní o zábradlí dle platných norem a předpisů.

Předmět veřejné zakázky je v souladu s ust. § 35 v návaznosti na ust. § 101 zákona rozdělen na 5 dílčích částí – etap.
Dodavatel může podat nabídku na jednu dílčí část (etapu) nebo jím zvolené dílčí části či na všechny dílčí části (etapy).

CPV kód: 45200000-9, 45233160-8, 45233222-1

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 209 716 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy