Veřejná zakázka: VZ 85.18 Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 820
Systémové číslo: P18V00000382
Evidenční číslo zadavatele: VZ 85.18
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-022166
Datum zahájení: 02.07.2018
Nabídku podat do: 28.08.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 85.18 Zajištění služby kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření 2 smluv s jedním vybraným dodavatelem této veřejné zakázky:
1) na zajištění kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih, jejichž přesný výčet je uveden v příloze 4 č smlouvy dle zadavatelem stanoveného harmonogramu instalace,
2) na zajištění kamerového monitoringu ve společných prostorách bytových domů v majetku statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih na základě výzvy objednatele, přičemž je zcela na uvážení objednatele, ve kterých bytových domech bude poskytnutí služby požadovat,
a to na dobu určitou 5 let s možností prodloužení smluvního vztahu na dobu neurčitou, a to za podmínky řádného plnění obou smluv zhotovitelem. Vybraný dodavatel bude zajišťovat službu spočívající v instalaci a provozování kamerového monitoringu, a to v souladu se smlouvami na zajištění služby kamerového monitoringu (dále jen „smlouva“), Technických požadavků na kamerový systém (příloha č. 2 smlouvy) a Postupu realizace služby, požadavků na dokumentaci kamerového systému a Nastavení parametrů služby (příloha č. 3, 3a smlouvy). Kamery v jednotlivých bytových domech budou umístěny ve výtazích, v 1. NP, v 1. PP a venkovních prostorách, které budou zabírat poštovní schránky a vstupy do domu.

CPV kód: 45233292-2, 45315100-9, 35125300-2, 35125000-6

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky