Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VZ 47.21 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu v letech 2021-2024
Odesílatel Kateřina Gemrotová
Organizace odesílatele Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih [IČO: 00845451]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2021 17:57:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
zadavatel tímto poskytuje Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k VZ 47.21 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu v letech 2021-2024 a zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7.6.2021 do 10:00 hod.

za oddělení veřejných zakázek


Přílohy
- VZ_47.21_Vysvetleni_ZD_c1.pdf (367.08 KB)
- VZ 47_21 Priloha1_Smlouva_new.pdf (4.39 MB)