Dynamický nákupní systém: VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P19V00000088
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-005625
Datum otevření: 18.02.2019
Datum zavedení: 23.04.2019 12:00
Datum ukončení: 22.04.2021 11:59

Název a popis předmětu

 • Název: VZ 138.18 Dynamický nákupní systém „Provádění oprav v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava - Jih“
 • Stručný popis předmětu: Zavedení dynamického nákupního systému pro zadávání veřejných zakázek na opravy v bytech ve vlastnictví SMO, městského obvodu Ostrava – Jih, a to ve volných bytech za účelem jejich opětovného pronajmutí novému nájemci či pronajmutí stávajícímu nájemci tak, aby nový stav odpovídal technickým normám, hygienickým požadavkům a současným standardům v oblasti bydlení, dle přílohy č. 2 této zadávací dokumentace a v obsazených bytech za účelem, aby nový stav odpovídal technickým normám, hygienickým požadavkům a současným standardům v oblasti bydlení, dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace.
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude za zadavatelem stanovených všeobecných obchodních podmínek provedení oprav v bytech a plnění dalších s tím souvisejících závazků specifikovaných v zadávací dokumentaci konkrétních dílčích zakázek DNS.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 80 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS