Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 65.19 „Strukturovaná kabeláž ZŠ V. Košaře“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2019 22.07.2019 10:00
VZ 68.19 „Oprava hydroizolace MŠ Zlepšovatelů 27”
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2019 15.07.2019 11:00
VZ 40.19 Oprava sociálního zařízení v budově A v objektu Volgogradská 32A, Ostrava-Zábřeh
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2019 12.07.2019 10:00
VZ 64.19 Rekonstrukce stávajících zahradních teras při MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.06.2019 03.07.2019 10:00
VZ 67.19 „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu”
podlimitní Hodnocení 20.06.2019 15.07.2019 10:00
VZ 61.19 Výměna podlahové krytiny – Tylova 4, 700 30 Ostrava-Zábřeh”
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.06.2019 08.07.2019 10:00
VZ 58.19 Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben
podlimitní Hodnocení 17.06.2019 10.07.2019 10:00
VZ 50.19 Zpracování projektové dokumentace na „Náměstí Ostrava-Jih, prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2019 24.07.2019 10:00
VZ 60.19 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu 2019/2020
nadlimitní Hodnocení 17.06.2019 18.07.2019 10:00
VZ 59.19 Nákup konvektomatů a pánve
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2019 25.06.2019 10:00
VZ 14.19 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“
podlimitní Hodnocení 17.06.2019 03.07.2019 10:00
VZ 48.19 „Výměna elektroinstalace společných prostor v BD na ul. Výškovická 184, 186, Ostrava-Výškovice”
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2019 11.06.2019 10:00
VZ 52.19 Zajištění nájmu, servisu, montáže a demontáže vánoční výzdoby v městském obvodu Ostrava-Jih v sezóně 2019-2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2019 24.06.2019 09:00
VZ 56.19 Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh
podlimitní Hodnocení 31.05.2019 26.06.2019 10:00
VZ 57.19 Vybudování kanceláří a bufetu v 1. NP budovy B
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2019 11.06.2019 10:30
všechny zakázky