Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 92.23 Rekonstrukce ul. Chrjukinova, Ostrava-Zábřeh
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2023 20.12.2023 10:00
VZ 83.23 Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8 - 16
podlimitní Příjem nabídek 23.11.2023 14.12.2023 10:00
VZ 88.23 Zpracování projektové dokumentace „Oprava rampy a opěrné stěny u ZŠ Mitušova 16, Ostrava-Hrabůvka“
nadlimitní Příjem nabídek 23.11.2023 02.01.2024 10:00
VZ 87.23 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu včetně opravy rampy a opěrných stěn u MŠ Mitušova 4, Ostrava-Hrabůvka“
nadlimitní Příjem nabídek 23.11.2023 02.01.2024 10:00
VZ 90.23 Provádění zámečnických a sklenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2023 21.11.2023 10:00
VZ 84.23 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2023 21.11.2023 10:00
VZ 86.23 Výměna kanalizace domu Výškovická 153/447
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2023 28.11.2023 10:00
VZ 66.23 Vybavení zubních ordinací v objektu G-CENTRUM, Ostrava-Zábřeh
podlimitní Hodnocení 09.11.2023 30.11.2023 10:00
VZ 85.23 Provádění dezinsekce, deratizace a dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2023 21.11.2023 10:00
VZ 78.23 Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka
podlimitní Příjem nabídek 09.11.2023 20.12.2023 10:00
Dodávky vybavení pro ZŠ Březinova
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2023 14.12.2023 10:00
VZ 77.23 Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih
podlimitní Hodnocení 26.10.2023 29.11.2023 10:00
VZ 73.23 Zpracování projektové dokumentace „ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh – oprava elektroinstalace“
nadlimitní Hodnocení 26.10.2023 30.11.2023 10:00
VZ 72.23 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Mitušova 6, Ostrava-Hrabůvka“
nadlimitní Hodnocení 26.10.2023 30.11.2023 10:00
VZ 79.23 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Hodnocení 26.10.2023 15.11.2023 10:00
všechny zakázky