Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 87.21 Dodávka stolních počítačů 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2021 02.11.2021 10:00
VZ 90.21 „Oprava sociálního zařízení pro děti v MŠ Mjr. Nováka 30, Ostrava Hrabůvka“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.10.2021 20.10.2021 10:00
VZ 89.21 Provádění elektroinstalačních prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.10.2021 14.10.2021 10:00
VZ 83.21 Zpracování projektové dokumentace „Oprava podlahy v nepodsklepené části 1.NP včetně opravy kuchyněk v MŠ Šponarova 16, Ostrava – Hrabůvka“
nadlimitní Příjem nabídek 23.09.2021 01.11.2021 10:00
VZ 81.21 Výměna jídelních výtahů v MŠ Šponarova 16, MŠ I. Herrmanna 23, MŠ Srbská 4
nadlimitní Příjem nabídek 17.09.2021 12.11.2021 10:00
VZ 86.21 Provádění instalatérských a topenářských prací v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2021 04.10.2021 10:00
VZ 85.21 Oprava oplocení MŠ Tarnavova 18, Ostrava-Zábřeh
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2021 29.09.2021 10:00
VZ 78.21 „Dodání, včetně tisku, výroby a distribuce, zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy v letech 2022 a 2023”
podlimitní Hodnocení 27.08.2021 20.09.2021 10:00
VZ 76.21 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka"
nadlimitní Hodnocení 27.08.2021 04.10.2021 10:00
VZ 80.21 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Jugoslávská 23 v Ostravě - Zábřehu“
nadlimitní Hodnocení 27.08.2021 05.10.2021 10:00
VZ 79.21 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu kolem ZŠ Volgogradská 6B“
nadlimitní Hodnocení 27.08.2021 05.10.2021 10:00
VZ 73.21 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálních zařízení vč. rozvodů v ZŠ Provaznická 64, Ostrava Hrabůvka“
nadlimitní Hodnocení 15.07.2021 23.08.2021 10:00
Dodávka mezigeneračního hřiště
podlimitní Vyhodnoceno 26.05.2021 11.06.2021 10:00
Oprava keramických soklů na chodbách a schodišti pavilonu B ZŠ Klegova 27
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2019 04.06.2019 15:30
Údržba travnatých hřišť v areálu ZŠ Klegova 27
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2019 15.04.2019 15:30
všechny zakázky