Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 16.24 Parkoviště ul. Na Výspě, parcela č. 793/314, k.ú. Výškovice u Ostravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 05.03.2024 10:00
VZ 19.24 Rekonstrukce areálu SKATEPARK – Ostrava-Výškovice
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2024 14.03.2024 10:00
VZ 13.24 Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálního zařízení v objektu Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.02.2024 05.03.2024 10:00
VZ 15.24 „Chodník spojující ul. Krasnoarmejců a ZŠ Kosmonautů“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 26.02.2024 10:00
VZ 14.24 MŠ J. Maluchy 13, Ostrava-Dubina – oprava oplocení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 26.02.2024 10:00
VZ 08.24 Oprava hřiště a běžecké dráhy ZŠ Chrjukinova
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 28.02.2024 10:00
VZ 10.24 Provádění výměny plynových a kombinovaných sporáků, plynových varných desek v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2024 20.02.2024 10:00
VZ 11.24 Lanový hrad „Jižák“ v komunitní zahradě ZŠ Jugoslávská
podlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 04.03.2024 10:00
VZ 04.24 Zimní údržba místních komunikací III. a IV. třídy, parkovišť a chodníků na území MOb Ostrava-Jih pro zimní sezónu v letech 2024-2027
nadlimitní Příjem nabídek 08.02.2024 14.03.2024 10:00
VZ 09.24 Oprava plotu u MŠ Srbská
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2024 05.02.2024 10:00
VZ 07.24 Rekonstrukce areálu SKATEPARK – Ostrava-Výškovice
podlimitní Hodnocení 25.01.2024 12.02.2024 10:00
VZ 05.24 „Oprava kuchyně v MŠ I. Herrmanna 23, Ostrava – Hrabůvka“
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2024 12.02.2024 10:00
VZ 02.24 „Vybudování parkovacích stání na ul. Krasnoarmejců p.p.č. 1237/17, k.ú. Zábřeh nad Odrou“
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2024 06.02.2024 10:00
VZ 59.23 Opravy komunikací III. a IV. třídy svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Hodnocení 25.01.2024 14.02.2024 10:00
VZ 06.24 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce parkovacího objektu PO 31 na ul. B. Četyny, Ostrava-Dubina“
podlimitní Hodnocení 25.01.2024 16.02.2024 10:00
všechny zakázky