Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 64.23 Údržba a realizace nového svislého, vodorovného a přenosného dopravního značení na území SMO, ve správě městského obvodu Ostrava-Jih
podlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 12.10.2023 10:00
VZ 57.23 Zajištění úklidu ve společných prostorách bytových domů v majetku SMO, svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
nadlimitní Příjem nabídek 11.09.2023 16.10.2023 10:00
VZ 61.23 Dodání včetně tisku, výroby a distribuce, zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy
podlimitní Hodnocení 28.08.2023 13.09.2023 10:00
VZ 55.23 Zpracování projektové dokumentace „ZŠ V. Košaře 6, Ostrava-Dubina – rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení“
nadlimitní Hodnocení 10.08.2023 14.09.2023 10:00
VZ 51.23 Výměna kanalizace domu Výškovická 151/446
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2023 22.08.2023 10:00
VZ 50.23 Oprava výtluků na komunikacích svěřených do správy městského obvodu Ostrava-Jih 2023 - 2025
podlimitní Hodnocení 10.08.2023 30.08.2023 10:00
VZ 60.23 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2023 28.08.2023 10:00
VZ 52.23 Zpracování projektové dokumentace „Vybudování jednosměrné komunikace ul. P. Lumumby č. 60 – 64, Ostrava - Jih“
nadlimitní Hodnocení 14.07.2023 18.08.2023 10:00
VZ 43.23 Zajištění a provádění úklidu v objektu Provaznická 62, Ostrava-Hrabůvka
nadlimitní Hodnocení 29.06.2023 10.08.2023 10:00
VZ 32.23 Zpracování projektové dokumentace pro vybrané plochy strategického plánu rozvoje systému zeleně
nadlimitní Hodnocení 09.06.2023 17.07.2023 10:00
Dodávka mezigeneračního hřiště
podlimitní Vyhodnoceno 26.05.2021 11.06.2021 10:00
Oprava keramických soklů na chodbách a schodišti pavilonu B ZŠ Klegova 27
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.05.2019 04.06.2019 15:30
Údržba travnatých hřišť v areálu ZŠ Klegova 27
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.04.2019 15.04.2019 15:30
všechny zakázky