Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace odborných učeben na ZŠ Provaznická
podlimitní Příjem nabídek 26.06.2020 16.07.2020 10:00
VZ 40.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce plotu u MŠ Předškolní 1“
nadlimitní Příjem nabídek 25.06.2020 30.07.2020 10:00
VZ 28.20 Zajištění nepřetržité havarijní služby v bytových domech a nebytových objektech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.06.2020 15.07.2020 10:00
VZ 45.20 Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.06.2020 29.06.2020 10:00
VZ 33.20 Oprava oplocení ZŠ Březinova 52
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2020 30.06.2020 10:00
VZ 35.20 Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytových domů na ul. Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2020 08.07.2020 10:00
VZ 36.20 Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava – Bělský Les; víceúčelové hřiště
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2020 30.06.2020 10:00
VZ 24.20 Regenerace sídliště Hrabůvka 1. etapa, Rekonstrukce ul. Dr. Lukášové
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2020 21.07.2020 10:00
VZ 21.20 Zpracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště Hrabůvka, 2. etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka"
nadlimitní Hodnocení 18.05.2020 22.06.2020 10:00
VZ 27.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce areálu – SKATEPARK OSTRAVA-VÝŠKOVICE“
podlimitní Hodnocení 18.05.2020 03.06.2020 10:00
VZ 17.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava prostoru před kostelem v Zábřehu“
podlimitní Hodnocení 18.05.2020 03.06.2020 10:00
VZ 22.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“
podlimitní Hodnocení 18.05.2020 03.06.2020 10:00
VZ 19.20 Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 54-56, p.p.č. 654/54, k.ú. Zábřeh nad Odrou
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.05.2020 20.05.2020 10:00
VZ 03.20 Odstranění betonových prvků v městském obvodu Ostrava–Jih
podlimitní Hodnocení 04.05.2020 16.06.2020 10:00
VZ 10.20 „Revitalizace rybníků ve Výškovicích”
podlimitní Hodnocení 30.04.2020 11.06.2020 10:00
všechny zakázky