Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění konektivity Základní školy a mateřské školy Volgogradská
podlimitní Příjem nabídek 27.05.2024 17.06.2024 10:00
VZ 41.24 Vybudování zubních ordinací v objektu G-CENTRUM, Ostrava-Zábřeh
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2024 13.06.2024 10:00
VZ 42.24 Oprava zábradlí na kruhovém objezdu ul. Horní a Dr. Martínka
podlimitní Příjem nabídek 23.05.2024 13.06.2024 10:00
VZ 39.24 Zpracování projektové dokumentace „Umístění infrasaun v mateřských školách městského obvodu Ostrava-Jih“
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 24.06.2024 10:00
VZ 40.24 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy MŠ Výškovická 120a"
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2024 24.06.2024 10:00
VZ 28.24 „ZŠ Horymírova – umístění minigolfového hřiště a trampolíny“
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2024 24.05.2024 10:00
VZ 36.24 Hřiště přírodního typu, p.č. 740/65, k.ú. Výškovice u Ostravy
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2024 18.06.2024 10:00
VZ 38.24 Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 – pavilon A
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2024 21.05.2024 10:00
VZ 35.24 Výměna oken v objektu DS Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka – III. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.05.2024 27.05.2024 10:00
VZ 37.24 Zpracování projektové dokumentace „Oprava sociálních zařízení a šaten v budově kulturního domu K-TRIO na ul. Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka“
nadlimitní Příjem nabídek 09.05.2024 17.06.2024 10:00
VZ 30.24 Hřiště ZŠ Kosmonautů 15 „Po škole a po práci užij si relaxaci“
podlimitní Hodnocení 25.04.2024 20.05.2024 10:00
VZ 33.24 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 7/191“
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.04.2024 07.05.2024 10:00
VZ 27.24 Oprava podlahy na chodbě 3.NP v ZŠ Provaznická 64, Ostrava – Hrabůvka
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.04.2024 06.05.2024 10:00
VZ 29.24 Výměna písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích ve správě městského obvodu Ostrava - Jih v letech 2024 - 2025
podlimitní Hodnocení 18.04.2024 13.05.2024 10:00
VZ 23.24 Zateplení budov MŠ Předškolní, Ostrava -Výškovice
podlimitní Hodnocení 18.04.2024 13.05.2024 10:00
všechny zakázky