Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 27.24 Oprava podlahy na chodbě 3.NP v ZŠ Provaznická 64, Ostrava – Hrabůvka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.04.2024 06.05.2024 10:00
VZ 29.24 Výměna písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích ve správě městského obvodu Ostrava - Jih v letech 2024 - 2025
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2024 13.05.2024 10:00
VZ 23.24 Zateplení budov MŠ Předškolní, Ostrava -Výškovice
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2024 13.05.2024 10:00
VZ 26.24 „Oprava nájezdové rampy J. Škody 1/188“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2024 23.04.2024 10:00
VZ 25.24 Zpracování projektové dokumentace „Oprava MK III. a IV. tř. na ul. Jaromíra Matuška a Jana Maluchy, Ostrava-Dubina“
nadlimitní Příjem nabídek 28.03.2024 09.05.2024 10:00
VZ 18.24 Zpracování projektové dokumentace „Revitalizace domů na ul. Horní č. 3032/100 a 3033/102, Ostrava-Bělský Les“
podlimitní Hodnocení 28.03.2024 18.04.2024 10:00
VZ 24.24 Oprava zahradní terasy při MŠ A. Kučery 31, Ostrava – Hrabůvka
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2024 17.04.2024 10:00
VZ 22.24 Koordinátor BOZP- Rekonstrukce sportovního centra Ostrava-Dubina
podlimitní Hodnocení 08.03.2024 27.03.2024 10:00
VZ 17.24 Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu J. Matuška 82/26a, Ostrava-Dubina – 1. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2024 21.03.2024 10:00
VZ 12.24 Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih I. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2024 06.05.2024 10:00
VZ 16.24 Parkoviště ul. Na Výspě, parcela č. 793/314, k.ú. Výškovice u Ostravy
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2024 05.03.2024 10:00
VZ 19.24 Rekonstrukce areálu SKATEPARK – Ostrava-Výškovice
podlimitní Hodnocení 23.02.2024 14.03.2024 10:00
VZ 08.24 Oprava hřiště a běžecké dráhy ZŠ Chrjukinova
podlimitní Hodnocení 08.02.2024 28.02.2024 10:00
VZ 11.24 Lanový hrad „Jižák“ v komunitní zahradě ZŠ Jugoslávská
podlimitní Hodnocení 08.02.2024 04.03.2024 10:00
Dodávky IT vybavení a zajištění konektivity pro ZŠ Lukášové
nadlimitní Hodnocení 08.01.2024 14.02.2024 10:00
všechny zakázky