Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 111.19 Nákup propagačních předmětů pro městský obvod Ostrava-Jih v roce 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.11.2020 10.12.2020 10:00
VZ 59.20 Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.11.2020 01.12.2020 10:00
VZ 55.20 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení spojovacích chodeb vč. výměny výplní otvorů na ZŠ Krestova 36a, Ostrava Hrabůvka“
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2020 29.12.2020 10:00
VZ 75.20 Nákup osobního vozidla s odkupem vozidla Volkswagen Passat
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2020 26.11.2020 10:00
VZ 82.20 Oprava hydroizolace v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2020 25.11.2020 10:00
VZ 83.20 Stavební práce v objektu Autodopravy, Moravská 93a), Ostrava-Hrabůvka
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2020 26.11.2020 10:00
VZ 80.20 Výměna plynových nebo kombinovaných sporáků v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2020 27.11.2020 10:00
VZ 85.20 Rajonové čištění místních komunikací III. a IV. třídy na území MěOb Ostrava – Jih v letech 2021 a 2022
podlimitní Příjem nabídek 12.11.2020 03.12.2020 10:00
VZ 77.20 „Oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení MŠ P. Lumumby 14“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2020 07.12.2020 10:00
VZ 84.20 Zpracování projektové dokumentace „MŠ F. Formana 13 oprava školní kuchyně vč. pořízení vybavení“
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2020 21.12.2020 10:00
VZ 68.20 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně včetně pořízení vybavení v ZŠ Horymírova 100“
nadlimitní Příjem nabídek 12.11.2020 21.12.2020 10:00
IT technika na ZŠ Provaznická 2020
podlimitní Hodnocení 29.10.2020 16.11.2020 10:00
VZ 81.20 Zpracování projektové dokumentace „Úprava atria u ZŠ Horymírova 100“
nadlimitní Hodnocení 26.10.2020 26.11.2020 10:00
VZ 57.20 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Volgogradská 4 a úprava objektu MŠ“
nadlimitní Hodnocení 23.10.2020 30.11.2020 10:00
VZ 63.20 Dodání včetně tisku, výroby a distribuce zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih - Jižní listy v roce 2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2020 06.11.2020 10:00
všechny zakázky