Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 30.21 Zpracování projektové dokumentace „Hřiště za školou, ul. V Zálomu“
podlimitní Příjem nabídek 04.03.2021 25.03.2021 10:00
VZ 21.21 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace ul. Mitušova 8 - 16“
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2021 18.03.2021 10:00
VZ 22.21 „Oprava střešních bodových světlíků na ZŠ B. Dvorského v Ostravě“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 15.03.2021 10:00
VZ 06.21 Zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce hřiště u ZŠ Srbská“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 15.03.2021 10:00
VZ 05.21 Zpracování projektové dokumentace „Úprava prostoru významného krajinného prvku kolem památníku obětem II. světové války na ul. Adamusova a Klegova“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 15.03.2021 10:00
VZ 04.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budov MŠ Předškolní 1, Ostrava-Výškovice“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 19.03.2021 10:00
VZ 27.21 Rekonstrukce střechy a přilehlých fasád Četyny 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 09.03.2021 10:00
VZ 15.21 „Rekonstrukce ploch a vybudování VO na hřbitově v Ostravě-Zábřehu“
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2021 18.03.2021 10:00
VZ 17.21 Zpracování projektové dokumentace „Oprava plotu u MŠ Srbská a MŠ Staňkova v Ostravě – Výškovicích“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 09.03.2021 10:00
VZ 07.21 Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava Hrabůvka
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2021 18.03.2021 10:00
VZ 16.21 Oprava stávajících WC v MŠ Předškolní 1 v Ostravě - Výškovicích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 12.03.2021 10:00
VZ 12.21 Výměna rozvodů elektřiny, vody, plynu, odpady, topení v ZŠ Šeříkova; I. etapa – výměna elektroinstalace a související stavební práce
podlimitní Hodnocení 11.02.2021 04.03.2021 10:00
VZ 11.21 Parkoviště ul. Aviatiků, parc. č. 463/6, k.ú. Hrabůvka, Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2021 01.03.2021 10:00
VZ 19.21 Výměna oken Jubilejní 25, Velflíkova 12, Ostrava-Hrabůvka
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2021 02.03.2021 10:00
VZ 08.21 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení budovy včetně rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch a zahradních teras MŠ Šponarova 16, Ostrava-Hrabůvka“
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.02.2021 01.03.2021 10:00
všechny zakázky