Veřejné zakázky Ostravy-Jih

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ostrava-Jih.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ 42.19 Oprava nájezdové rampy J. Škody 183/4, Ostrava-Dubina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2019 28.05.2019 10:30
VZ 49.19 Vybudování parkovacích stání na ul. V. Jiřikovského/Kaminského, Dr. Martínka, Aviatiků a Patrice Lumumby, lokalita č. 1 – ul. V. Jiřikovského/Kaminského
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2019 28.05.2019 11:00
VZ 46.19 Zpracování projektové dokumentace „Zateplení fasády bytového domu Lumírova 487/7, Ostrava-Výškovice“
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2019 05.06.2019 10:00
VZ 44.19 Oprava sanačních omítek v objektu Velflíkova 8, Ostrava-Hrabůvka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2019 31.05.2019 10:00
VZ 151.18 Provádění deratizace, dezinsekce, dezinfekce v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2019 29.05.2019 10:00
VZ 09.19 „Oprava chodníků na ul. Patrice Lumumby v Ostravě -Zábřehu”
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2019 05.06.2019 10:00
VZ 47.19 „Parkoviště ul. P. Lumumby”
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2019 28.05.2019 11:00
VZ 41.19 Výměna oken Jubilejní 26, 28, 30, Ostrava-Hrabůvka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2019 28.05.2019 10:00
Dodávka čistících strojů
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2019 30.05.2019 10:00
VZ 30.19 Oprava chodníků na ul. Klegova v Ostravě - Hrabůvce
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.05.2019 16.05.2019 10:00
VZ 45.19 Oprava chodníků na ul. Josefa Kotase v Ostravě - Hrabůvce
podlimitní Příjem nabídek 02.05.2019 23.05.2019 10:00
Dodávka víceúčelového samosběrného zametacího stroje
podlimitní Hodnocení 29.04.2019 17.05.2019 10:00
VZ 37.19 „Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 1. etapa”
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.04.2019 20.05.2019 13:00
VZ 94.18 Zpracování projektové dokumentace „Výměna umakartových bytových jader v bytových domech v majetku SMO svěřených městskému obvodu Ostrava-Jih“
podlimitní Hodnocení 23.04.2019 15.05.2019 10:00
VZ 38.19 Oprava elektroinstalace MŠ P. Lumumby 14
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2019 07.05.2019 10:00
všechny zakázky