Veřejná zakázka: VZ 13.19 Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1343
Systémové číslo VZ: P19V00000080
Evidenční číslo zadavatele: VZ 13.19
Datum zahájení: 15.02.2019
Nabídku podat do: 08.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 13.19 Zpracování projektové dokumentace „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování PD pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci akce „Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih“, a to v rozsahu prací zrekonstruování prostoru ul. Výškovická mezi ul. Svornosti a Čujkovova ( před nákupním střediskem Kotva) a prostor kolem kostela Svatého ducha dle přiložené urbanistické studie (oprava plochy pěší komunikace z nekvalitního, narušeného asfaltu, schodiště z umělého kamene, revitalizace travnaté plochy, oprava a přesun stávajícího uměleckého díla v návaznosti na autorská práva, vytvoření rozptylové plochy před vstupem do kostela Svatého ducha se zachováním parkovacích míst, rozmístění parkového mobiliáře), vč. zajištění dokladové části, územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 157 025 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.ovajih.cz) nebo v listinné podobě na adresu zadavatele
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy