Veřejná zakázka: VZ 148.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17A, Ostrava - Hrabůvka”

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1349
Systémové číslo VZ: P19V00000086
Evidenční číslo zadavatele: VZ 148.18
Datum zahájení: 15.02.2019
Nabídku podat do: 13.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 148.18 „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17A, Ostrava - Hrabůvka”
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Výměna rozvodů zdravotechniky a oprava sociálních zařízení v objektu Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka" spočívající v provedení výměny rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace, výměna odpadního potrubí a oprava sociálních zařízení v rozsahu výměny obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, elektroinstalace a s tím souvisejících prací v objektu Tlapákova 17A, Ostrava-Hrabůvka, dle projektové dokumentace zpracované paní Lenkou Jerakasovou, IČO: 63307111 v 06 /2018.

Po dobu realizace díla nebude přerušen provoz na předmětu díla.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 529 174 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy