Veřejná zakázka: VZ 149.18 „Oprava sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 1350
Systémové číslo VZ: P19V00000087
Evidenční číslo zadavatele: VZ 149.18
Datum zahájení: 15.02.2019
Nabídku podat do: 01.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 149.18 „Oprava sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" spočívající v provedení výměny části rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace, výměna odpadního potrubí a oprava sociálních zařízení v rozsahu výměny obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, elektroinstalace a s tím souvisejících prací v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh, dle projektové dokumentace zpracované paní Lenkou Jerakasovou, IČO: 63307111 v 06 /2018.

Po dobu realizace díla nebude přerušen provoz na předmětu díla.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 557 583 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy