Veřejná zakázka: VZ 149.18 „Oprava sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1350
Systémové číslo VZ: P19V00000087
Evidenční číslo zadavatele: VZ 149.18
Datum zahájení: 15.02.2019
Nabídku podat do: 01.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VZ 149.18 „Oprava sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je uzavření smlouvy o dílo na realizaci a odborné vedení realizace stavby „Oprava sociálních zařízení v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh" spočívající v provedení výměny části rozvodů studené vody, teplé vody a cirkulace, výměna odpadního potrubí a oprava sociálních zařízení v rozsahu výměny obkladů, dlažeb, zařizovacích předmětů, elektroinstalace a s tím souvisejících prací v 2.NP v objektu Gurťjevova 11, Ostrava-Zábřeh, dle projektové dokumentace zpracované paní Lenkou Jerakasovou, IČO: 63307111 v 06 /2018.

Po dobu realizace díla nebude přerušen provoz na předmětu díla.

Podrobná specifikace této veřejné zakázky malého rozsahu je součástí zadávací dokumentace, kterou lze získat způsobem popsaným v článku VII. této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 557 583 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
 • IČO: 00845451
 • Poštovní adresa:
  Horní 791/3
  700 30 Ostrava-Hrabůvka
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-012360

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
(https://zakazky.ovajih.cz)prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebo v listinné podobě na adresu zadavatele:
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka
(podrobněji viz přiložená Výzva, která je součástí Zadávací dokumentace)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky